رب انار 280 گرمی

مواد تشکیل دهنده: 

- آب انار تغلیظ شده

ویژگی های منحصر به فرد: 

- 10 درصد غلظت بیشتر از حد استاندارد ملی

- بدون نمک و شکر افزوده

- بدون هرگونه مواد نگهدارنده و افزودنی

- وزن خالص: 280 گرم

: اشتراک گذاری