جهت ارسال رزومه کاری خود و اخذ نمایندگی و یا عاملیت فروش،می توانید فرم مربوطه را از لینک دانلود دریافت کرده و پس از تکمیل به آدرس info@mypasand.ir ایمیل و یا به شماره 33454782 – 028 فاکس نمایید.

End Container -->